Глобалізація як стратегія і як основа транснаціоналізації світової економіки.

Якщо говорити про глобалізацію як стратегію, то найяскравіше вона проявляється у сфері економіки. Вона охоплює насамперед фінансову сферу, переважно в галузі короткострокових інвестицій та «гарячих грошей». На відміну від національних стратегій, фрмування яких грунтується на торговельно-промисловому капіталі, глобалізація як стратегія формується переважно на фінансовому капіталі. Вона супроводжується легкістю переміщення капіталу, лібералізацією руху товарів та послуг, безпрецендентно швидкому впровадженн. Електронних засобів у валютно-кредитну і фінансову діяльність. Глобалізація створює сприятливе середовище для поширення дія-ті ТНК та ТНБ. Сис-ма ТНК є гол. рушійною силою глобаліз. як метасис-ми. Інтернаціон. Дозволяє ТНК захоплювати ринки, обминаючі митні перешкоди. В ТНК Глобалізація як стратегія і як основа транснаціоналізації світової економіки. все менше залишається «національного» і все більше – «глобального». Вони виходять з-під опіки своїх урядів і стають, по суті, незалежними суб’єктами ек. д-ті. Наприкінці ХХ ст., транснаціоналіз. відбувалася прискореними темпами. В 1999 р. заг. сумма злиття між фірмами різних країн й поглинаннями місцевих фірм іноземними становила 720 млрд. дол. Закордонні філії виробляли товарів на 5 трлн.дол. У світі нарах. Понад 780 тис. зар. філій, якими володіють 78 тис. матер. комп. Успішність з якою ТНК просуваються на міжн. ринки, грунт на їх конкур. перевагах, насамперед, завдяки технол. лідерству. Найбіл. комп. світу створено понад 100 великих дослідницьких центрів. Переважна більшість матер. комп (79%) знаход. в Глобалізація як стратегія і як основа транснаціоналізації світової економіки. розв. країнах. 500 найбіл. ТНК зосередж. Понад ¼ світ. вир-ва тов. та послуг, 1/3 екпорту промисл. продукції та ¾ торгівлі технологіями й управл. послугами. Вплив ТНК грунт. на фактичному контролі значної частини транснац. капіталу, що фун-нує на міжн. фін. ринках. Позиції ТНК міцні і у ек. політиці. В країнах базування – формують потужне лобі, яке здійсн. значний вплив на уряди; в країнах, де розташ. філії – здійснюють тиск в жорстких формах, вимагаючи проведення ек. політики у власних інтересах.


documentavlnwaj.html
documentavlodkr.html
documentavlokuz.html
documentavlosfh.html
documentavlozpp.html
Документ Глобалізація як стратегія і як основа транснаціоналізації світової економіки.